EXPO XXI

Expo_3 Expo_2 Expo_1

 

 

 

 

Hala została zaprojektowana jako obiekt wystawienniczo – konferencyjny. Mają się ty odbywać imprezy targowe, imprezy okolicznościowe, konferencje, koncerty, prezentacje produktów, imprezy sportowe i rekreacyjne, gale i bale, spotkania społeczno-polityczne. Projekt przewiduje pełne zapotrzebowanie na media i funkcje zakładające uczestnictwo większych ilości osób w krótszych przedziałach czasowych. Obiekt został wyposażony w wentylację mechaniczną z klimatyzacją, sanitariaty, ogrzewanie, znaczną ilość wyjść ewakuacyjnych, instalacje telekomunikacyjne i multimedialne.

Wewnątrz zastosowano prosty, otwarty funkcjonalnie układ hali. Wprowadzono możliwość podziału w proporcjach 2:2, 1:3 i 3:1 systemem kurtyn zezwalających na uzyskanie pożądanych wygrodzeń wizualno-akustycznych zgodnie z potrzebami wynajmującego. Ściany od wewnątrz wyłożono do wysokości 4m panelami blaszanymi ułatwiającymi ich wymianę w razie uszkodzeń, powyżej zastosowano tkaninę akustyczną zasłaniającą instalacje technologiczne i systemy bram podnoszonych ukryte w grubości ściany konstrukcyjnej.

Dążenie do oszczędnej w wyrazie bryły o potężnej kubaturze i powierzchni skłoniło projektantów do wzbogacenia go estetycznie systemem skośnych ekranów, kryjących jednocześnie pomieszczenia pomocnicze niezbędne do funkcjonowania hali, a których lokalizacja w samym obiekcie hali byłaby sprzeczna z układem funkcjonalnym jak i konstrukcyjnym. Dodatkowo ekrany, osłaniając techniczną bryłę hali i przybudówek, sugerują „opakowanie” tych brył z ujawnieniem związanych z tym różnorakich atrakcji. Ekrany zostały wykonane jako nośnik do banerów które mają spełniać głównie funkcję estetyczną, w następnej kolejności promocyjną dla samej hali EXPO.

Inwestor: Warszawskie Centrum EXPO XXI

Projekt koncepcyjny:    4see Mark V.Boretti, 3026 Inglewood Boulevard, L.A.California

KfADRAT: Projekt Wykonawczy, Nadzór Autorski

About KfADRAT

pracownia projektowa działająca od roku 2007

Comments are closed